KLINIKAI VIZSGÁLATOK

Korábbi klinikai vizsgálatok

1. Saját vérből származó őssejtekkel, krónikus lábszárfekélyben szenvedő betegek
kezelése -klinikai vizsgálat, nemzetközi szakmai publikáció: Engedély száma:
TUKEB:68/2006 PMID: 23993298

Gábor Viktor Szabó 1, Zsuzsa Kövesd, Judit Cserepes, Judit Daróczy, Michael Belkin,
György Acsády Peripheral blood-derived autologous stem cell therapy for the
treatment of patients with late-stage peripheral artery disease-results of the short- and
long-term follow-up Clinical Trial Cytotherapy 2013 Oct;15(10):1245-52.

2. Nagy nedvszívó-képességű, antimikrobiális hatású habkötszer klinikai vizsgálata
fertőzött krónikus sebek kezelésében, OGYÉI/62223/2019 

Jelenlegi klinikai vizsgálatok

1. H4H (Health for Hungary – Hungary for Health)
Világszínvonalú klinikai vizsgálat, amelynek célja egy új, személyre szabott infravörös lézer alapú diagnosztikai eljárás kifejlesztése, amely hozzájárulhat a személyre szabott orvoslás további fejlődéséhez, a kialakulóban lévő betegségeknek még a tünetek megjelenése előtti kiszűréséhez. Jelenleg 362 bevont páciens a Kelen Kórházban, 10 éves időtartam, engedélyszám: 2754- 11/2020/EÜIG

2. Az izraeli Biogencell Ltd. által kifejlesztett fejlett terápiás készítmény (ATMP)
Fázis II. klinikai vizsgálat végzése, amelynek elsődleges végpontja, hogy a „no option”
betegeknél elkerülhető legyen a végtagamputáció az autológ vérből származó sejtkészítmény alkalmazásával. A nemzetközi klinikai vizsgálatban Magyarország, Románia, Izrael és az Egyesült Államok vesznek részt. Magyarországon a klinikai vizsgálat kizárólag a Kelen Kórházban történik (OGYÉI engedély és etikai engedély folyamatban). Az eredmények bizonyítása után a Biogencell benyújtja kérelmét az ATMP alkalmazására az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA).

Folyamatban lévő projektek / Jövőbeli projektek

1. Innovatív terápiás készítmények előállítására alkalmas (GMP) facilitás létrehozása
Célunk egy Kelet-Európában egyedülálló Klinikai Őssejt Centrum létrehozása, amely
magas színvonalú szakmai és klinikai hátterével biztosítja a fejlett terápiás
készítmények humán klinikai vizsgálatokban való kipróbálását. További célunk egy világszinten innovatív, humán őssejtek és őssejtekből létrehozott szövetek, organoidok / szferoidok (miniszervek) GMP minőségű előállítása a klinikum, a gyógyszeripar és a kozmetikai ipar számára, valamint a gyógyszerészeti innováció előmozdítása elsőosztályú humán sejtalapú tesztrendszerek előállításával.

A Magyarországon (és egész Közép-Európában) jelenleg hiányzó, vagy csak részlegesen
jelenlévő innovatív, a humán őssejtek és derivátumaik segítségével végzett terápiás
készítmények és módszerek kidolgozása és alkalmazása. A terápiás módszerekkel,
készítményekkel, azok értékesítésével hatékony, innovatív gyógyítás, illetve
gyógyszerfejlesztési szolgáltatás.
Alapja: Megfelelő kórházi terápiás alkalmazások GCP (Good Clinical Practices) háttérrel, és az őssejtkészítmények GMP (Good Manufacturing Practices) előállítására alkalmas
laboratóriumi háttér kialakítása, együttes menedzselése. Európai szintű, EMA és FDA által
jóváhagyott készítmények és alkalmazások bevezetése, a preklinikai eredmények alapján
létrehozott, minőségileg kontrollált készítményekkel klinikai kipróbálások eredményes
végigvitele, Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP-k) létrehozása, alkalmazása és
értékesítése. A sejtterápiás felhasználás előkészítésére kutatási szerződések kutatóhelyekkel, biztosítva a védelmi és használati jogokat az InnoCell számára.  Szerződéses munkában humán vizsgálati készítmények létrehozása gyógyszerfejlesztési és toxikológiai preklinikai vizsgálatokhoz.

A projekt megvalósítását a Kelen Kórházzal együttműködésben tervezzük. A Kelen Kórház, mint magánkórház több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az őssejtterápiás humán klinikai vizsgálatok tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése területén. Jelenleg is több nemzetközi és hazai klinikai vizsgálatban vesz részt, ahol magas szinten képzett orvoscsapat és egészségügyi személyzet látja el a betegek gyógyítását. Jelen projekthez az őssejtkutatás területén nemzetközi szinten elismert kutatói gárda csatlakozik.

2. Tervezett autológ és allogén sejtterápiás eljárások
Autológ terápiák:
A sejtterápiás eljárások során a szervezetünk egyes szöveteiben jelen lévő
regenerációra képes sejteket’ nyerjük ki a különböző szövetekből. Ezek a sejttípusok a
szervezeten belül többféle szövetben előfordulnak, kinyerésük a csontvelőből, zsírszövetből, köldökzsinórból, fogágyból is lehetséges [1].

A nem gyógyuló sebek gyógyításának egyik lehetséges módja, a mesenchymális
sztrómális sejtekkel (MSC) történő kezelés, amelynek során a regeneráló sejtek
gyulladáscsökkentő, immunrendszert szabályozó és angiogén hatásaikkal elősegítik a
szövetek regenerációját, így a sebek gyógyulását [2]. A zsírszövetben található multipotens szöveti őssejteket, az MSC-ket, már klinikai alkalmazásokban is használják nem gyógyuló sebek kezelésénél [3, 4]. Ezek a zsírszövetben található regeneráló sejtek, az un. sztrómális vasculáris frakcióban (SVF) találhatóak. Nagy előnyük, hogy könnyen hozzáférhetőek, kinyerésük nem igényel bonyolult beavatkozást. A zsírszövetből enzimatikus emésztés nélkül,mechanikai izolálással könnyen kinyerhetőek [5]. Számos tanulmány beszámol arról, hogy a nem gyógyuló sebek kezelése során, mint például a diabéteszes lábszárfekélyek, valamint a Crohn betegnél kialakuló anális fisztulák esetében jelentős gyógyító hatást mutatnak a regeneráló sejtekkel történő kezelések [6,7].

Az utóbbi években többféle klinikai vizsgálat és összehasonlító tanulmány született a
különböző szövetekből származó, saját vagy idegen regeneráló sejtpopulációkkal (stromal
vascular fraction – SVF) történő kezelések hatékonyságáról és biztonságosságáról a
sebgyógyulás tekintetében. A clintiral.gov.hu klinikai vizsgálatokat regisztráló portálon
jelenleg 66 klinikai vizsgálat folyik, amelyben lábszárfekélyeket kezelnek különféle szövetből kinyert regeneráló sejtekkel. Ebből 26 vizsgálatban a zsírszövetből származó SVF sejteket használják a sebek kezelésekor.

A zsírszövetből származó regeneráló sejtekkel történő eljárás előnye a csontvelőből vagy
egyéb szövetekből származó sejtekkel szemben, hogy a zsírszövetből a sejtek könnyen hozzáférhetőek és nagyobb mennyiségben kinyerhetőek.
A kinyerés folyamata egyszerűbb és nem jár fájdalommal a betegeknek.
A kinyert regeneráló sejtek képesek a környezetükben lévő sejtek parakrin szabályozásával a regenerációs folyamatok elősegítésére. Sérüléskor olyan citokineket és biológiai faktorokat termelnek, amik elősegítik a sebgyógyulás folyamatát, az angiogenezist/érképződést, és a gyulladási – és nemkívánt immunválasz folyamatok gátlását. A zsírszövet feldolgozása egyszerhasználatos, zárt rendszerű eszköz segítségével végezhető el [8]. A szeparált regeneráló sejtpopuláció azonnal injektálható a kezelendő területre. A kinyert sejtpopuláció a mozgásszervi betegségek kezelésére, különböző sebek kezelésére, illetve szépészeti beavatkozásokhoz is használható. Magyarországon jelenleg mozgásszervi megbetegedésekben és nőgyógyászati kezeléseknél is sikeresen alkalmaznak több magánklinikán is ilyen eljárást. Ezekről azonban kevés szakmai információ születik.

A Kelen Kórház jelenleg olyan autológ szöveti őssejtekkel való kezeléseket vezet be a
klinikán, ahol a páciensek saját zsírszövetéből származó autológ regeneráló
sejtpreparátumokkal (MSC sejtek) kezelnek krónikus lábszárfekélyeket és különböző
fisztulákat. Emellett az autológ regeneráló sejtekkel szépészeti beavatkozásokat (mély ráncok csökkentése, bőrhibák korrigálása) is bevezetni tervezzük. Ezeknél a beavatkozásoknál a Kórház az eredmények szakmai, tudományos igényű feldolgozását és közzétételét is elvégzi.

Allogén terápiák:
Az Innocell Centrumban olyan úttörő terápiás eljárások bevezetését tervezzük, ahol
humán köldökzsinórból izolált MSC sejtekkel krónikus lábszárfekélyeket és különböző fisztulákat kezelünk.
A nemzetközi klinikai vizsgálatok és a tudományos publikációk eredményei azt mutatják, hogy a köldökzsinórból létrehozott MSC sejtekkel allogén módon is hatékonyan lehet kezelni nem gyógyuló vagy nehezen gyógyuló fekélyes sebeket, fisztulákat [9].

1. ábra: Humán mezenchymális őssejtek terápiás felhasználása

Ennek a terápiás eljárásnak a bevezetéséhez első lépéseként Fázis 1/2 humán klinikai
vizsgálat elvégzése szükséges, amelynek keretein belül nem gyógyuló sebeket és fisztulákat fogunk kezelni a köldökzsinórból nyert allogén MSC sejtekkel, szigorúan ellenőrzött és szabályozott körülmények között. A projekt kezdeti szakaszában a klinikai vizsgálat tervezése, az engedélyek megszerzése történik.

A klinikai vizsgálatok elvégzéséhez, valamint a további felhasználásokhoz az allogén terápiás készítményeket szigorúan ellenőrzött un. GMP körülmények között szükséges előállítani. A projekt során humán sejtterápiás készítmények előállítására alkalmas GMP laboratóriumi háttér létrehozását és engedélyeztetését tervezzük.

A sikeres klinikai vizsgálatok elvégzése után az európai gyógyszerügynökség (EMA) által
felügyelt fejlett terápiás készítmény (ATMP) engedélyeztetését követően a terméket hazai
majd nemzetközi piacon szeretnénk elérhetővé tenni a betegek számára.

Magyarországon a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai klinikán a Crohn- betegek fisztuláit jelenleg is sikeresen kezelik allogén zsírszövetből létrehozott MSC sejtekkel.

Őssejtterápia – Terápiás lehetőségek

2. ábra: Autológ és allogén sejtterápiás eljárások

Az allogén zsírszövetből vagy humán köldökzsinórból [10, 11, 12] nyert MSC sejtekkel való kezeléssel különböző sebek gyógyítására számos nemzetközi klinikai vizsgálat folyik jelenleg is, amelyek közül több már sikeresen zárult.

Az őssejtterápia területén célunk többféle innovatív kezelési eljárás és az Európai
Gyógyszerügynökség által engedélyezett fejlett terápiás készítmény (ATMP) létrehozása,
amellyel a krónikus lábszárfekélyek és fisztulák gyógyítása megvalósulhat.

Az ATMP-k gyártására alkalmas GMP facilitás létrehozása lehetővé teszi a
jövőben azt is, hogy olyan cégek számára nyújtsunk hiánypótló szolgáltatást, amelyek
hasonló ATMP készítmények fejlesztésével és alkalmazásával foglalkoznak, és európai
GMP gyártóhelyre van szükségük az európai piacon való értékesítéshez.

Pre-klinikai vizsgálatok elvégzésére alkalmas Humán őssejt-alapú tesztrendszerek létrehozása

Az általunk kifejlesztésre kerülő új technológiák és szolgáltatások elsődleges célcsoportja a biotechnológia- és a gyógyszeripar, valamint a kozmetikai ipar. Ezekben az iparágakban – elsősorban egészségipari területeken – a szervek és szövetek létrehozása emberi őssejtekből hatalmas áttöréseket hozott: az emberi sejtek alkalmazása a preklinikai
gyógyszerhatékonysági és toxikológiai vizsgálatokban helyettesíti és kiszorítja az
állatmodelleket.

Az Amerikai Gyógyszerügynökség (FDA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
irányelvei az állatkísérletek csökkentésére egyre inkább a humán sejtalapú tesztrendszerek felhasználását javasolják a preklinikai gyógyszerfejlesztési és toxikológiai vizsgálatokhoz, sőt a kozmetikai iparban már tilos preklinikai állatkísérletek végzése.

A preklinikai vizsgálatok hatósági elfogadásának alapvető feltétele lett a humán sejt-
készítmények stabil, minősített, megfelelően engedélyezett (GLP) környezetben történő
előállítása. Ennek következtében egyre nagyobb az igény a GLP körülmények között gyártott humán sejtalapú tesztrendszerek előállítására.

Célunk Kelet-Európában egyedülálló és világszinten innovatív technológia és szolgáltatás
kifejlesztése, humán őssejt-készítmények és őssejt-alapú 3D készítmények (organoidok /
szferoidok), valamint emberi őssejt-alapú betegségmodellek GLP (good laboratory practices) minőségű előállítása a gyógyszeripar és a kozmetikai ipar számára.

Célunk a gyógyszerfejlesztési és gyógyszeripari innováció előmozdítása az állatkísérletes
modelleket részben kiváltó és meghaladó, humán sejtalapú tesztrendszerek magas minőségű (GLP) előállításával. A GLP-szintű laboratóriumban a humán pluripotens őssejt-alapú készítmények, mint célzott betegségmodellek kifejlesztése és ipari alkalmazhatósága szakmai és piaci áttörést jelent.
Az őssejt-készítmények és azok célzott génmódosított változatainak biotechnológiai és ipari alkalmazása az egész világon új lehetőség különösen a gyógyszerfejlesztés területén. Magasan képzett, a szakma területén nemzetközileg elismert szakemberekkel új, piacképes humán őssejt-alapú technológiákat fejlesztünk, amelyek a már jelenleg is bevezetés alatt álló regulációs (GLP) előírások szerint készülnek, így várhatóan egyre szélesebb körben értékesíthetők. Az innovatív, humán őssejtekre alapuló technológia kifejlesztése magasszintű biotechnológiai, gyógyszerfejlesztési és kozmetikai ipari szolgáltatásokat tesz lehetővé.

Háromdimenziós tesztrendszerek előállítása gyógyszerfejlesztési és kutatási célra

3. ábra: iPS sejtekből előállított háromdimenziós tesztrendszerek előállítása

Referenciák

1.
David E. Rodríguez-Fuentes, Luis E. Fernández-Garza, John A. Samia-Meza, Silvia A.
Barrera-Barrera, Arnold I. Caplan, Hugo A. Barrera-Saldaña, Mesenchymal Stem Cells
Current Clinical Applications: A Systematic Review, Archives of Medical Research, Volume
52, Issue 1, 2021, Pages 93-101
2.
Ceserani V, Ferri A, Berenzi A, Benetti A, Ciusani E, Pascucci L, Bazzucchi C, Coccè V,
Bonomi A, Pessina A, Ghezzi E, Zeira O, Ceccarelli P, Versari S, Tremolada C, Alessandri
G. Angiogenic and anti-inflammatory properties of micro-fragmented fat tissue and its
derived mesenchymal stromal cells. Vasc Cell. 2016 Aug 18;8:3. doi: 10.1186/s13221-016- 0037-3. PMID: 27547374; PMCID: PMC4991117.
3.
Carstens MH, Quintana FJ, Calderwood ST, Sevilla JP, Ríos AB, Rivera CM, Calero DW, Zelaya ML, Garcia N, Bertram KA, Rigdon J, Dos-Anjos S, Correa D. Treatment of chronic diabetic foot ulcers with adipose-derived stromal vascular fraction cell injections: Safety and evidence of efficacy at 1 year. Stem Cells Transl Med. 2021 Aug;10(8):1138-1147. doi: 10.1002/sctm.20-0497. Epub 2021 Apr 7. PMID: 33826245; PMCID: PMC8284780.
4.
Copeland R, Martin J. Chronic prosthesis-related residual limb ulcer treated with autologous micro-fragmented adipose tissue. Regen Ther. 2021 Mar 18;18:21-23. doi:
10.1016/j.reth.2021.02.005. PMID: 33778135; PMCID: PMC7985278.
5.
Tremolada C, Colombo V, Ventura C. Adipose Tissue and Mesenchymal Stem Cells: State of the Art and Lipogems® Technology Development. Curr Stem Cell Rep. 2016;2(3):304-312. doi: 10.1007/s40778-016-0053-5. Epub 2016 Jul 13. PMID: 27547712; PMCID: PMC4972861.
6.
Verdi J, Shirian S, Saleh M, Khadem Haghighian H, Kavianpour M. Mesenchymal Stem
Cells Regenerate Diabetic Foot Ulcers: A Review Article. World J Plast Surg. 2022
Mar;11(1):12-22. doi: 10.52547/wjps.11.1.12. PMID: 35592239; PMCID: PMC9018029
7.
Carvello M, Lightner A, Yamamoto T, Kotze PG, Spinelli A. Mesenchymal Stem Cells for
Perianal Crohn's Disease. Cells. 2019 Jul 23;8(7):764. doi: 10.3390/cells8070764. PMID:31340546; PMCID: PMC6679174.
8.
Claudia Cicione, Giuseppe Di Taranto, Marta Barba, Maria A. Isgrò, Alessio D’Alessio,
Daniele Cervelli, Fabio V. Sciarretta,. Sandro Pelo, Fabrizio Michetti, Wanda Lattanzi In
Vitro Validation of a Closed Device Enabling the Purification of the Fluid Portion of
Liposuction Aspirates, Plast. Reconstr. Surg. 137: 1157, 2016
9.
Mohamed M. Kamal and Dina H. Kassem, Therapeutic Potential of Wharton’s Jelly
Mesenchymal Stem Cells for Diabetes: Achievements and Challenges Front. Cell Dev. Biol.,29 January 2020 Sec. Stem Cell Research Volume 8 – 2020
10.
Erdal Uzuna, Ahmet Güneya, Zeynep Burçin Gönenb, Yusuf Özkulc, Ibrahim Halil
Kafadara, Mahmut Günayd, Mahmut Mutlua, Intralesional allogeneic adipose-derived stem cells application in chronic diabetic foot ulcer: Phase I/2 safety study, 1268-7731, 2020 European Foot and Ankle Society
11.
Umberto Galderisi, Gianfranco Peluso, Giovanni Di Bernardo, Clinical Trials Based
on Mesenchymal Stromal Cells are Exponentially Increasing: Where are We in Recent
Years? 29 July 2021, Stem Cell Reviews and Reports
12.
Sukmawati Tansil Tan, Putri Bennya Aisyah, Yohanes Firmansyah, Nathasia Nathasia, Erwin Budi, Siufui Hendrawan, Effectiveness of Secretome from Human Umbilical Cord
Mesenchymal Stem Cells in Gel (10% SM-hUCMSC Gel) for Chronic Wounds (Diabetic and Trophic Ulcer) – Phase 2 Clinical Trial, Journal of Multidisciplinary

Main Menu