ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

SALUS ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS A jelen ÁSZF célja, hogy a SALUS ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.salus.auretto.works) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza.  A jelen ÁSZF 2016.07.01. napján lép hatályba. A jelen ÁSZF-et a SALUS bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a SALUS a weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó [...]