Adatk. nyil.

Adatkezelési Tájékoztató – Salus Gyógyászati Segédeszköz Kft.

1, Irányadó jogszabályok A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Salus Kft adatvédelmi és - kezelési politikáját és elveit. A Salus Kft, mint Adatkezelő, a Kft.-re nézve kötelező erővel ismer el. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről [...]